Oferujemy Państwu sprzedaż mieszkań w systemie ratalnym, w którym po wpłaceniu 20-50% ceny mieszkania pozostała część ceny zostaje rozłożona na równe nieoprocentowane raty kwartalne bądź miesięczne w okresie 5 letnim.
Zaletą dokonania zakupu w wyżej opisanym systemie jest to, że zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, czyli definitywnego przeniesienia prawa własności mieszkania na Państwa, następuje po wpłaceniu 20-50% ceny nabywanego mieszkania.

Dodatkową zaletą sprzedaży w systemie ratalnym jest możliwość uniknięcia zaciągania zobowiązań kredytowych, które są kosztowne i sformalizowane. W naszym systemie raty są stałe i nieoprocentowane i z tych oto wszystkich względów umożliwiają racjonalne zaplanowanie rodzinnego budżetu bez nieoczekiwanych ryzyk finansowych jak wzrost oprocentowania